Adam Orion

Egzystencjalista z przebłyskami romantycznych uniesień. Antyklerykał, ateista. Tegoroczny maturzysta. Fan Madonny i Maanamu. Piszę wiersze. Gdybym mógł mówić w innym języku niż polski, byłby to z pewnością język francuski.

silhouette of person standing on rock surrounded by body of water
Zdjęcie: Mohamed Nohassi / Unsplash

Między słowem a ideą – problemy współczesnego świata

Gdy próbuję sobie zmaterializować współczesność w jakiejś antropomorficznej formie, jest mi bardzo ciężko. To, czym jest ten czas, to coś wykraczającego daleko poza dotychczasowe paradygmaty epistemologiczne. Mam wrażenie, że świat stał się heterogeniczną zupą, której do końca nikt nie chce spróbować i która na pozór wygląda na smaczną, lecz w rzeczywistości nie jest jeszcze ugotowana.

Czytaj więcej »Między słowem a ideą – problemy współczesnego świata