Eryk Delinger

Na co dzień - sportowy dziennikarz-freelancer. Nienawykły do pisania o polityce. Tutaj - z pozycji zmęczonego, poirytowanego obywatela.