Piotr Szumlewicz

Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, redaktor naczelny Magazynu Dialogu Społecznego Fakty.