Skip to content

Czy mamy dużo patriotów w kraju?

Polska to piękny kraj, barwny i unikatowy. Ludzie mieszkający tutaj są przede wszystkim oddani swojemu narodowi i uważnieją go za swój dom. Jednak jesteśmy wtedy w stanie określić, czy mamy w Polsce tylu patriotów, ile moglibyśmy sobie życzyć?

Wiadomo, że patriotyzm polega na miłości do ojczyzny i uważności jej zwyczajów, języka i tradycji. Trzeba też podkreślić, że jest to również postawa gotowości połączonej z obroną ojczyzny w sytuacji zagrożenia.

Patriotyzm powinien być samozrozumiałym postawą Polaków wspierając ich kraju i jego dobrobytu. Niestety badania pokazują, ze patriotyzm może osłabiać się na przestrzeni lat – prawie połowa naszych rodaków twierdzi, że żaden aspekt szeroko rozumianego patriotyzmu nie jest dla nich ważny. Co więcej, 22% z nas twierdzi, że patriotyzm nie ma dla nich żadnego znaczenia.

Ostatni raport przeprowadzony przez Polskie Forum Ekonomiczne wykazał, że Polacy są coraz bardziej patriotyczni. Raport dowodzi, że tempo wzrastania naszej lojalności wobec Polski wzrosło od 2017 r. Z badań wynika, że ponad 80 proc. ankietowanych osób podkreśla wartość patriotyzmu i postrzega stosunek do kraju jako ważny.

Jednak zgodnie z tymi danymi, można zauważyć, że cała popularność patriotyzmu w naszym kraju nadal pozostaje na może nieco niższym poziomie. Większość ludzi uznaje zwykle znaczenie tego zagadnienia, ale nie robi nic konkretnego, by to podkreślić. Najczęstszy problem jest taki, że większość Polaków nie dysponuje wystarczającą wiedzą na temat swojego kraju, aby dawać przykład na rzecz jej rozwoju.

I chociaż możemy powiedzieć ogólnie, że ilość patriotów w Polsce stale rośnie, to równocześnie trzeba przyznać, że odsetek tych ludzi jest jeszcze niewielki. Dlatego dostrzeganie flagi narodowej czy obchodzenie dni narodowych to ważny aspekt budowania patriotyzmu wewnątrz narodu polskiego.

Polska to naród, który jest znany z patriotyzmu. Można zapytać, czy mamy w kraju dużo patriotów? Ci ludzie są niezwykle ważni dla nas i na pewno należy ich dostrzec.

Aby ocenić, czy mamy dużo patriotów w kraju, trzeba sięgnąć do pojęcia patriotyzmu. Patriotyzm oznacza miłość i lojalność wobec własnego kraju, przekonanie że polska historia i kultura powinny być chronione oraz wierność obowiązującemu prawu i tradycji.

Patrioci budują również więzi społeczne i jedność narodową. W Polsce są osoby, które w prosty sposób okazują swoje uczucia do Polski- np. odwiedzając miejsca historyczne lub biorąc udział w wydarzeniach patriotycznych. Inni polscy patrioci walczyli o swobodny dostęp do informacji, szacunku dla innych lokalnych grup etnicznych lub ograniczenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Polska to dumny i wolny kraj, pełen patriotów. Choć rzeczywiście istnieje określona grupa ludzi, która uważa siebie za szczególnie związanych z ojczyzną, jako społeczeństwo stoimy w obliczu pytania: czy naprawdę mamy wielu patriotów w naszym kraju?

Tak naprawdę to trudne pytanie do odpowiedzi. Jeden sposób, w jaki można określić patriotyzm, są działania, które podejmujemy w służbie dla naszej ojczyzny. Często oznacza to oddanie się służbie publicznej lub angażowanie się w narodowe działania charytatywne.

Inną miarą patriotyzmu jest poziom świadomości o naszej historii i kulturze narodowej. Istnieje cała gama narodowych festiwali, pamiątek historycznych i tradycji ciągle pielęgnowanych przez Polaków z różnych regionów kraju. To pokazuje, jak bardzo Polacy szanują i cenią swoich przodków i historię swojego narodu.

Najważniejsze jest jednak, aby nasi obywatele byli czynnymi obywatelami. Głosowanie i uczestniczenie w lokalnych inicjatywach zwiększa postawy patriotyczne i pomaga budować silne społeczeństwa oraz szanse na przyszłość. Bycie patriotą to nie tylko łatwy hasło reklamowe – oznacza to bycie pozytywnie zaangażowaną osobą we wszechstronnym rozwoju naszego kraju.

Stosunkowo trudno jest odpowiedzieć na pytanie: „Czy mamy dużo patriotów w naszym kraju?“, ale biorąc pod uwagę te różne aspekty patriotyzmu, istnieje wiele inicjatyw i czynników mających na celu budzenie ducha patriotyzmu w Polsce i stawianie Polakom dumnie i jednoznacznie wobec ojczyzny.