Bezpieczne zatrudnienie po czasach kryzysu? Rozmowa z Jakubem Grzegorczykiem (Inicjatywa Pracownicza)

Jakub Grzegorczyk z Inicjatywy Pracowniczej wyjaśnia różnice między umową o pracę a innymi formami zatrudnienia. Dowiemy się w czyim interesie — pracodawcy czy pracownika — jest stosowanie innych niż umowa o pracę form zatrudnienia. Czego nie otrzymamy wybierając umowę zlecenie, o dzieło lub zatrudnienie w formie B2B. Jak można założyć lub przystąpić do związku zawodowego? Co przysługuje osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w związku z zawieszeniem działalności miejsca pracy w związku z epidemią? Odcinek nagrany 8 kwietnia 2020 poprowadził Sławomir Cygler, przygotowała Joanna Kotkowska-Pyzel, a zrealizował Robert Gańko.