Antypracownicza bomba

Będę mówił o polskim rynku pracy, o ruchu związkowym, o walkach pracowniczych, o strajkach, o protestach, o masowych zwolnieniach, o niskich płacach, o śmieciowym zatrudnieniu, o nierównościach społecznych, o patologiach władzy politycznej, ekonomicznej i religijnej, o potrzebie radykalnych zmian, o związkowej alternatywie.

W tarczach rządu kryje się antypracownicza bomba, która może rozsadzić podstawowe prawa pracownicze i pogorszyć warunki pracy na lata. Naszym obowiązkiem jest tę bombę rozbroić!

Więcej na kanale YouTube [TUTAJ]