Wielka Debata Młodzieżówek Online zorganizowana przez Przedwiośnie

Przedstawiciele i przedstawicielki 10 młodzieżówek politycznych odpowiadają na pytanie ,,Czy rola państwa w gospodarce powinna być większa?”. Temat jest kluczowy, jako młodzi powinniśmy włączyć się w debatę publiczną i przedstawić nasze zdanie w tej tak ważnej dla wszystkich kwestii.